Símbolo ᤩ – Limbu Subjoined Ya, U+1929

Colección de apodos con el símbolo , número Unicode U+1929.

Código HTML: ᤩ
Código CSS: #css_example:after {  content: "\1929";  } 
Código BASH: $ echo -e '\u1929'
¿Te gusta este símbolo?:
  0      0

Apodos con el símbolo ᤩ - Limbu Subjoined Ya. Haga clic para copiar

TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
368 168
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
184 99
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
147 74
‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
98 74
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
78 42
Ƀ͢͢͢Ƀ㉺ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯✌🏼
76 64
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
45 14
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
39 25
Ƭ͢Ɫะ ‎𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ♞
36 15
32 12
Ƀ͢Ƀ㉺ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
32 20
ᤲᤱᤩⲡ̵᥉ᥕꪱꪸⲡ₂₈褐ꪵ
31 14
Zαιfᤩ
25 4
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
17 1
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
17 8
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
17 9
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
16 2
것ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
15 10
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
13 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
13 6
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
11 5
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ
11 6
࿔ྀુ𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ𖤍鬱
11 7
⁣ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
10 5
ᯓ᥆ᥒɪɢᴌᥲᴌɪᤩ
10 7
Ƭ͢Ʀ鬱 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ⌯ Back
10 7
Ꮇᥙᩛⲧɦᤩ.
9 5
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
9 6
〖Øδ〗༄λ࿆ຮ࿆ℏ࿆᚜⃝⃘⃞͙ੌ᚛ᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
9 7
Ƙ͢Ⳝ受 Ꮖ𐑾᥎⁣iꪒᧁᤩ
9 9
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
8 1
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
8 1
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
8 2
것ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
7 0
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
7 1
ᛃ⑉Ͷᥲ𐱅ᴢᤩ𒆳͏⃝⃞⃟⃘ꪵ
7 1
𓆃᥎ꪱ᥊᥆ᥒᤩ
7 5
⌯Ⲙ᥊ᥒᤩ➢☢︎ꪶᥱꪇꪱ𐨠
6 0
ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
6 0
〖Øδ〗λ࿆ຮ࿆ℏ࿆⇽ⷪⷹ⃝⃘⃞͙ੌ⇾ⷪⷱᤐꪱ͛ᥒᤩ鬰
6 1
ꪚƦ͢ꪎᤩ
6 3
Rσиαx光明ᤩ
6 3
GꪫᎮ⑉Ꮓꪱᥲᥒᤩꗃ
6 7
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
5 0
﴾ꪚƦ͢ꪎᤩ﴿ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎ
5 0
ꪚƦ͢ꪎᤩ߷༆࿋ོ༙ฬ࿆༙ꙶค࿆༙ʑ࿆༙ⷣε࿆༙ⷨ࿑༵༵
5 0
࿔ྀુᬊᬁ꥟鬱🉐定㊗蒙㊠㉺梅尔韦 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯
5 1
꧁Ӄꙶ꙲ᥒᤩꪱ͛Ꮆⷶꫝᝨⷨ꧂
5 1
것ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 1
﴾ꪚƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 1
𐌑ⲅ𐂡Ꮓꪱꪫᥒᤩ
5 1
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
5 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
5 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ것
5 2
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
5 2
ꖬ⌁тσ᥊ꪱ͛ᥒᤩ߷
5 2
〖ƝƁƘ〗 Ꭲ̶ꪫꪫᥒᤩ
5 2
Ǥɵϵ※ꪤⲅ᧐ꪎꪴᤇᥒᤩ
5 4
𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
5 5
ᤩགαrᤩ
4 0
Ꮇᥲᧁⲓᥴᤩ
4 1
ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ ʟƨۙ͢㉺
4 1
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
4 2
༢࿔ྀુ❂|тσ͢᥊ꪱ͛ᥒᤩ
4 2
ʐαιfᤩ
4 2
Ⲧ᥊᥊᥊᥊ᤩ
4 3
⌁࿔ྀુ ࿇𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ༗
4 3
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
4 3
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
4 3
Ꮪⲭⲛ࿈⃟⃝𝘎𝘰𝘥ᤩ YT
3 0
Ᏼᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩ
3 0
ㅨ𒀱ꪳᗫℯͥᛗ𝓸ͦᥒᤩ𐂅Ꚃ࿆᥆࿆ᥣ࿆᥆࿆
3 0
Ƭ͢C戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 0
것ŁᎶ ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 1
𐀚⏤͟͟͞͞Ꭲ̶𐑾ꪱꪎᤩ⑉❥
3 1
𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑ᤩ➣ĸ͢исꗄ
3 1
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 1
ᴹᴱᴳᴬᤩ
3 1
TR戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
3 1
Ƭ͢Ʀ戲𓅃ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ
3 2
𖤹Ꮹ̼ᥢᤩ☢︎➢𓆩Ⴝ𓆪
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
것ꪜƦ͢ꪎᤩ🌈ꪜᏫꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ것
3 2
↬α͢ηuδΗᤩ#12K
3 2
ĸ͢ис 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑ᤩ
3 3
〖Øδ〗𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
2 0
Ꮃꪮᥣꪚꫀ𐑾Ꙇꪀꫀᤩ
2 0
ソ𝘙𝘦𝘬𝘵ᤩヅ
2 0
Ꮇⲟᥒ᥉ⲧⲉⲅᤩ
2 0
Zᴜᴇsᤩꗃ
2 0
ᏴᴀʙᴀᴅᴏᴏᴋᤩᏴᴀ
2 0
ภ₮℘ ♜ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 0
ꪚƦ͢ꪎᤩ ꪜᎧꪶϯƦ͢ᤂꪎᤩ
2 0
𐌑ⲅ𐂡ᏃꪱꪫᥒᤩGOᎮ𖣘ɴɪᴋᴇ
2 0
Ƭ͢Ʀ戲𓅃 ᬊ᭄Ꭲ̶ꪫ᥊ꪱᥒᤩ⌯㊠
2 1
LɃ͢͢͢Տ͛𐤠᥉ꫝᤐꪱ͛ᥒᤩ
2 1
𖣘Ӄᥒᤩꪱ͛Ꮆꫝᝨ࿐༢࿔ྀુ
2 1
Ꮋ𝔢ꪎᤩ
2 1

Tendencias de popularidad

fire   24  5
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
5412 1697
PUBG   20  6
꧁༒☬sunny☬༒꧂
3601 1114
freefire   20  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
4915 1253
fire   17  3
◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂◤
2580 775
Fortnite   15  5
🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
5311 2121
PUBG   15  3
꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
1062 268
freefire   10  5
☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
2920 905
fire   12  3
꧁࿇ÐɑʀҟƑîʀɛ࿇꧂
1558 435
GamerS   11  4
꧁༒•TheKing•༒꧂
3051 1002
freefire   11  3
꧁༒•P£R$£B∆Y∆•༒꧂
4938 1615
freefire   11  3
꧁༒☬ℜ؏αᏞ_ᏦιηGs☬༒꧂
1254 339
FF   3
꧁༺nickname༻꧂
2528 835
Fortnite   4
not tfue
2165 855
PUBG   2
🅷🅸🆃🅻🅴🆁🅺🅸🅻🅻🅴🆁
2573 848
fire   2
꧁࿇ⒷⓄⓈ༒ⓉⒺⓇ࿇꧂
1293 375
fire   0
︻デ═一 ▸☆Dark_Souls☆
384 119
Fortnite   2
Panda
1188 562
Legend   0
༺Leͥgeͣnͫd༻ᴳᵒᵈ
3836 1274
fire   0
ʕ ͡° ʖ̯ ͡︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──Aczino007
218 69